BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA
(rok szkolny 2019/2020)

  • poniedziałek 8:00 - 14:00
  • wtorek 08:00 - 14:00
  • środa 08:00 - 14:30
  • czwartek 08:00 - 13:00
  • piątek 08:00 - 14:30

Z INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ (ICIM) MOŻNA KORZYSTAĆ

CODZIENNIE W GODZINACH 10.00-12.30

Bibliotekarz: Mariola Legan

KOCHAJMY KSIĄŻKI, KTÓRE SĄ DUSZA SZKÓŁ.
MARTWE SA BOWIEM SZKOŁY, KTÓRYCH NIE OŻYWIAJĄ KSIĄŻKI...
J.A. Kamieński


Biblioteka szkolna liczy sobie tyle lat ile szkoła. Początkowo wyznaczono jej miejsce przy szkolnej stołówce, późniejszej świetlicy dla dzieci młodszych, a obecnie sali lekcyjnej. W latach późniejszych z uwagi na rosnący księgozbiór przeniesiono ją w miejsce dyrektorskiego mieszkania i tam mieści się do dnia dzisiejszego. Wspominając o szybko powiększających się zbiorach należy zaznaczyć, że napływające książki, jakkolwiek były liczne, to z uwagi na treści nie nadawały się do szkoły podstawowej.

W w większości były to propagandowe "dzieła" z okresu stalinowskiego, podarowane przez wojsko lub organizacje partyjne. Z tej też przyczyny z zapisanych w bibliotece ponad 30 000 woluminów faktycznie pozostała ponad połowa. Pozostałe zostały wycofane z księgozbioru z uwagi na zniszczenia i nieaktualne treści.

W roku 2007 w pomieszczeniach biblioteki dokonano gruntownego remontu nadając jej nowoczesny wygląd, ale też poprawiając komfort korzystania ze zbiorów. Remont i przebudowę poprowadzono głównie pod kątem zmiany charakteru czytelni. Czytelnię czasopism i gazet zastąpiono czytelnią multimedialną z czterema stanowiskami komputerowymi ze stałym dostępem do Internetu.

W roku 2008 pracujące bibliotekarki Teresa Stępowska i Mariola Legan wcieliły w życie pomysł i biblioteka szkolna otrzymała swoją piękną nazwę

BIBLIOTEKA POD CZYTAJĄCYM ANIOŁEM

Od trzech lat zbiory biblioteki są opracowywane w systemie MOL Optivum. Obecnie biblioteka wkroczyła w ostatni etap komputeryzacji zbiorów, a mianowicie wyposażanie książek w kody kreskowe. Komputeryzacja zbiorów umożliwia szybsze wyszukiwanie informacji, usprawnia też pracę bibliotekarza.

Uczniowie bardzo chętnie odwiedzają bibliotekę, korzystając zarówno ze zbiorów, jak również z czytelni multimedialnej. Od wielu lat utrzymuje się wysoka liczba wypożyczanych przez uczniów książek. Młodzi czytelnicy mają swoich ulubionych autorów, zwracają sie również często z prośbą o zakup konkretnych tytułów książek i nie dotyczy to lektury obowiązkowej.

APEL DO RODZICÓW

CZYTAJ DZIECKU 20 MINUT DZIENNIE CODZIENNIE!

Zapraszamy na stronę www.bibliotekawszkole.pl
Autor strony: Mariola Legan,
foto: M. Legan, E.Tuligłowska-Sak