KONCEPCJA PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego

 

Koncepcja została opracowana w oparciu o:

  1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z   2015r., poz. 2156 z późn. zm. )

  2. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017r., poz. 59)

  3.  Kartę Nauczyciela  z dn. 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2014r. poz.   191 i 1198 z późn. zm.)

  4. Konwencję o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526) z późniejszymi zmianami.

  5. Rozporządzenie MEN z dn. 30 maja 2014r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2014 poz. 803)

  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

  7. Statut Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu.

  8. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.


Zobacz pełny dokument "Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 4"

PROSIMY RODZICÓW, UCZNIÓW I NAUCZYCIELI O WNOSZENIE SWOICH UWAG I PROPOZYCJI NA MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2021/2022