Podczas zajęć zdalnych nasi uczniowie klas 6, 7 i 8 spotkali się z prawniczką, panią Pauliną Salamon, która przeprowadziła w ramach nieodpłatnego programu edukacyjnego „Lekcje z Temidą”, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży.

Podczas zajęć kształtowany i umacniany był szacunek do prawa oraz promowanie postaw pro obywatelskich. Ważnym aspektem spotkania było również budowanie w młodych obywatelach zaufania do organów wymiaru sprawiedliwości oraz uświadamianie uczniów o skutkach prawnych prześladowania rówieśników, za czym idzie zwiększanie bezpieczeństwa w szkołach. Pani Paulina Salamon zdobyła uwagę uczniów ciekawym sposobem przekazania informacji, posługując się przy tym filmem, ćwiczeniami, a na koniec quizem.

Szkolny koordynator programu- Urszula Wojnicka

lekcje-z-temida