Uwaga!
1. Uczeń wchodzi do szkoły w maseczce, przy wejściu dezynfekuje ręce.
2. Nauczyciel przyjmuje uczniów i rozdaje świadectwa w maseczce i rękawiczkach jednorazowych.

3. Wszystkie wejścia do szkoły podczas rozdawania świadectw są otwarte. Przy wejściach dyżurują pracownicy obsługi.
4. Rodzice oczekują na dzieci przed szkołą, nie wchodzą na teren szkoły. Nie grupują się, zachowują odstęp społeczny co najmniej 1,5 m.
5. Wychowawcy przypominają uczniom o zachowaniu reżimu sanitarnego, odstępach pomiędzy sobą min. 1,5 m, kierują organizacją ruchu w swojej klasie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
6. Podczas rozdawania świadectw są otwarte okna.
7. Kolejne grupy, które wchodzą po odbiór świadectw czekają przed budynkiem szkoły, ustawione w rzędzie jeden uczeń za drugim w odległościach 2 – metrowych. Wychowawcy klas bezwzględnie przestrzegają tej zasady i przypominają uczniom o właściwych zasadach zachowania się. Dbają o porządek wśród przychodzących uczniów.