Klasa 8b wzięła udział w rocznym programie "Ja w społeczeńswie. Jak mogę zmienić świat"- z Uniwersytetu dzieci.

Uczniowie trenowali kompetencje obywatelskie i społeczne. Podczas zajęć analizowali takie wartości, jak: odpowiedzialność, tolerancja, czy wsparcie innych. Dzięki projektowi rozwinęli wrażliwość na potrzeby wspólnoty lokalnej oraz znajomość powszechnie przyjętych zasad. Uczniowie budowali też postawę świadomego uczestnictwa i twórczego zaangażowania w życie społeczne.

notatka: Urszula Wojnicka

certyfikat-ja-w-spoleczenstwie