Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że spotkania rodziców/opiekunów prawnych z wychowawcami przyszłorocznych klas I odbędą się w dniu:

- kl. I a - 26.08.2021 r. (czwartek) godz. 17:00 - sala 102


- kl. I b - 26.08.2021 r. (czwartek) godz. 17:00 - sala 104


**UWAGA

Rodzice dzieci do kl. I proszeni są o zgłaszanie się do szkoły w celu wypełnienia druku zgody na publikację wizerunku w serwisie Facebook oraz pobrania wykazu dot. zakupu potrzebnego wyposażenia dziecka do szkoły.