PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 

 

Przewodnicząca RADY RODZICÓW

MOTTRAM MAGDALENA


ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

ŻUCHELKOWSKI HENRYK

SEKRETARZ

 HERTA EDYTA

SKARBNIK 

KOWALCZYK EMILIA

KOMISJA REWIZYJNA

DMOCHOWSKA EWA

DUSZA AGNIESZKA

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Podstawa prawna:

  1. Art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

  2. Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu


Zobacz pełny dokument "Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kołobrzegu"
zmieniony: wrzesień 2019 r. - aktualny

Wniosek do regulaminu

pobierz 

 

KOMUNIKATY RADY RODZICÓW

Drodzy Rodzice! Składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynoszą:

1. na pierwsze dziecko - 40,00 zł

2. na drugie dziecko - 35,00 zł

3. na trzecie dziecko - 30,00 zł

 

Wzorem lat ubiegłych już rozpoczął się konkurs na najszybsze zebranie składek przez składników klasowych. Zebrane kwoty należy wpłacać na konto Rady Rodziców do końca października br.

 

Bank Spółdzielczy w  Gryficach  Oddział w Kołobrzegu 

ul. Armii Krajowej 7

Nr konta: 16 9376 0001 2006 0011 2875 0001

 

Trzy klasy, które zbiorą składki w 100% oraz najszybciej dokonają wpłaty, otrzymają 10% zwrot wpłaconej kwoty na rzecz składek klasowych.

Sprawne zebranie składek i wpłata na konto Rady pozwolą na realizację zadań w bieżącym roku szkolnym.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Magdalena Motram

 

Protokół Komisji Rewizyjnej z realizacji budżetu Rady Rodziców za rok szkolny 2019-2020

Plan wydatków Rady Rodziców w roku szkolnym 2020-2021