HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Wychowawcy klas zorganizują zebrania z rodzicamiw następujących terminach: 

07 września (wtorek) - klasy VI – VIII /Organizacja roku szkolnego 2021/2022, komunikaty dyrektora/

08 września (środa) - klasy I – V /Organizacja roku szkolnego 2021/2022, komunikaty dyrektora/

 

09 listopada (wtorek) - klasy VI – VIII  /Sprawy bieżące/

10 listopada (środa) - klasy I – V /Sprawy bieżące/

 

11 stycznia (wtorek) - klasy VI – VIII  /Poinformowanie o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania, podsumowanie

pracy szkoły i klasy pracy w semestrze I/

12 stycznia (środa) - klasy I – V /Poinformowanie o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania, podsumowanie

pracy szkoły i klasy pracy w semestrze I/

 

01 marca (wtorek) - klasy VI – VIII  /Sprawy bieżące/

02marca (środa) - klasy I – V /Sprawy bieżące/

 

30 maja (wtorek) - klasy VI – VIII /Poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Podsumowanie pracy szkoły i klasy w semestrze II/

31 maja (środa) - klasy I – V /Poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych z zajęć edukacyjnych i zachowania. Podsumowanie

pracy szkoły i klasy w semestrze II/

 

 

    Indywidualne spotkania  rodziców ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w szkole

odbywać się będą w dniach:

 

05 października (wtorek) - klasy IV – VIII

06 października (środa) - klasy I – III

  

07 grudnia (wtorek) - klasy IV – VIII

08 grudnia (środa) - klasy I – III

 

05 kwietnia (wtorek) - klasy IV – VIII

06 kwietnia (środa) - klasy I – III

 

10 maja (wtorek) - klasy IV – VIII

11 maja (środa) - klasy I – III