Z powodu pandemii projekt Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach realizowany w naszej szkole w klasach 4 został przerwany, ale teraz nadszedł czas na kontynuację programu.

Uczniowie klas 4 będą uczestniczyli dodatkowo w dwóch zajęciach sportowych w tygodniu, oraz dokończone zostaną testy sprawnościowe, które będą podsumowaniem udziału w programie.
Zajęcia sportowe w ramach programu ZDZG w naszej szkole prowadzą nauczyciele w-f Wachowski Maciej i Gajkowski Bartosz.

1
2
3
4
5
6
7
8