Świetlica szkolna otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00

Opiekę nad uczniami sprawują:

  • mgr AGATA CHIMKO
  • mgr ALEKSANDRA KOPCZYŃSKA
  • mgr TOMASZ LESZCZYŃSKI
  • mgr KACPER WOJTUKOWICZ

Aby zapisać dziecko do świetlicy należy zapoznać się z procedurą zapisu dziecka do świetlicy i wypełnić kartę zgłoszenia oraz zaświadczenie o zatrudnieniu.


UWAGA RODZICE 
ZAPISY DO ŚWIETLICY NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021 ODBĘDĄ SIĘ
w dn. 2- 11 .09.2020 r. 

  • Rodzic zobowiązany jest dostarczyć wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA wraz z wypełnionym ZAŚWIADCZENIEM O ZATRUDNIENIU drogą elektroniczną na adres sekretariatu szkoły. Dokumenty muszą być wypełnione, podpisane własnoręcznie i czytelnie oraz przesłane skany dokumentów.

  • Dzieci do świetlicy szkolnej zapisujemy na dany rok szkolny tzn. w przypadku, gdy uczeń z kl. I ma uczęszczać do świetlicy w kolejnych latach należy dokonać zapisu co roku od nowa.

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ŚWIETLICA SZKOLNA REALIZUJE PROGRAM "BAW SIĘ I UCZ! ŚWIETLICA SZKOLNA PRZYJAZNA UCZNIOWI X EDYCJA" - STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GODZINY


RODZAJ ZAJĘĆ

7:00 - 8:00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia indywidualne. Przygotowanie do zajęć lekcyjnych poprzez zajęcia własne przy stolikach, relaksacyjne, czytelnicze, rozrywki umysłowe.

8:00 - 09:50 Zajęcia tematyczne: umysłowe, plastyczno-techniczne, ruchowo-umuzykalniające (zabawy rytmiczne z zachowaniem 1,5 m odległości od siebie).
Prelekcje filmowe, konkursy, quizy, relaks przy muzyce.
9:50 - 11:30 Porządkowanie sali po zajęciach tematycznych. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub świetlicy. Przygotowanie do obiadu.
11:30 - 13:00 Odpoczynek po obiedzie. Zabawy dowolne przy stolikach.
13:00 - 14:30 Zabawy relaksacyjne w świetlicy lub na świeżym powietrzu. Odrabianie prac domowych, zajęcia plastyczno-techniczne, czytelnicze, rebusy, łamigłówki.
14:30 - 15:30 "Godzina z kulturą" - czytanie bajek, baśni, wierszy. Zajęcia umuzykalniające (karaoke), telewizyjne, indywidualne rozmowy z dziećmi.
15:30 - 16:00 Zajęcia indywidualne. Prace porządkowe. Odbieranie dzieci przez rodziców lub opiekunów, indywidualne rozmowy z rodzicami.

Ramowy rozkład dnia jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniem dzieci.

REGULAMIN ŚWIETLICY  

PROCEDURA ORAZ KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY    

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICA