Uczniowie tegorocznych klas pierwszych biorą udział w transgranicznym Projekcie „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” finansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pierwszym etapem Projektu były testy motoryczne. Najpierw dzieci zostały zważone i zmierzone (BMI). Następnie po krótkiej rozgrzewce przystąpiły do testów:
1.Sprint na 20m - w celu pomiaru szybkości reakcji
2. Stanie na jednej nodze z zamkniętymi oczami - w celu pomiaru zdolności równowagi
3. Rzut piłką lekarską- w celu pomiaru siły eksplozywnej kończyn górnych
4. Skok w dal z miejsca- w celu pomiaru siły eksplozywnej kończyn dolnych
5. Bieg na 6 min.-w celu pomiaru wytrzymałości aerobowej
We wszystkich testach uczestniczyli wykwalifikowani pracownicy ESAB z Niemiec, nauczyciele z SP nr 6 oraz Bartosz Gajkowski, Maciej Wachowski, Maria Szabla, Renata Tomicka i Katarzyna Okoń z SP 4.
Dla dzieci takie testy, chociaż dość wyczerpujące, były wielką frajdą. Mogły one sprawdzić swoje możliwości i porównać się z rówieśnikami. Przed dziećmi jeszcze wiele innych ciekawych zadań w ramach Projektu. A w drugim semestrze dodatkowe dwie godziny wf. Na koniec odbędą się ponowne testy motoryczne, sprawdzające efekty dodatkowych zajęć -ruchowych, dotyczących odżywiania i sposobu spędzania czasu wolnego.

Notatka+foto: K.Okoń

PROJEKT „ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH”.
PROJEKT „ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH”.
PROJEKT „ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH”.
PROJEKT „ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH”.
PROJEKT „ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH”.
PROJEKT „ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH”.
PROJEKT „ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH”.
PROJEKT „ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH”.
PROJEKT „ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH”.
PROJEKT „ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH”.
PROJEKT „ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH”.
PROJEKT „ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH”.
PROJEKT „ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH”.
PROJEKT „ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH”.
PROJEKT „ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH”.
PROJEKT „ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH”.
PROJEKT „ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH”.
PROJEKT „ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH”.
PROJEKT „ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH”.